La data de 21.01.2021, s-a desfășurat ședința ordinară cu conducătorii instituților de învățământ din raionul Ungheni. Șefa Direcției Educație, dna Iulia Pancu, a propus spre discuție următoarele subiecte: „Totalurile semestrului I al anului școlar 2020-2021, privind organizarea și desfășurarea procesului educațional”, „Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare la disciplinele de studii, etapa de sector, raională și republicană”, „Cu privire la executarea bugetului în sistemul educațional din raion pentru anul 2020”. Managerii școlari au participat activ în discuții, venind și cu unele propuneri și soluții concrete. La ședință a participat dna Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului.