.

Numele, prenumele

Funcţia

Nr. de birou

Telefon

(0236)

Pancu Iulia Şef Direcţie 216 2-76-57
2-27-48
Popa Olga Şef adjunct 214 2-28-27
Cebotari Iulia Şef Serviciu Management şi Resurse Umane 217 2-69-17
Drobot Natalia Specialist principal SMRU/Economist-statist 203 2-29-71
Grimciuc Cristina Secretar dactilograf Anticameră 2-27-48
Raneţcaia Natalia Specialist principal metodist responsabil pe educaţie 210 2-07-13
Morari Lilia Preşedintele Consiliului Raional al Sindicatului, Educaţiei şi Ştiinţei 212 2-35-98
Moraru Cristina Contabila Consiliului Raional al Sindicatului, Educaţiei şi Ştiinţei 212 2-35-98
Frîniuc Sergiu Specialist metodist responsabil de educaţia fizică şi sport 215 2-46-01
Lazar Tatiana Specialist principal în problemele tineret şi sport 215 2-46-01
Pascaru Stepan Şef seviciul transport şcolar 204 2-37-82
Prepeliţă Corneliu Specialist superior responsabil de predarea istoriei 204 2-37-82
Griţco Galina Şef secţie Politici Educaţionale şi Management 206 2-39-56
Gavriliuc Violeta Specialist superior, secția  PEM 211 2-07-12
Negară Elena Sp. princ. resp. de învățământul primar 210 2-07-13
Beschieru Vadim Sp. princ. resp. de predarea biologiei,chimiei şi  geografiei 211 2-07-12
Poia Veronica Specialist metodist  responsabil de asigurarea didactico-metodică 209 2-69-17
Zagoreanu Parascovia Specialist principal responsabil de predarea limbii ruse  206 2-39-56
Baraneţchi Boris Specialist principal responsabil TIC  de predarea fizicii, informaticii 208 2-74-97
Braşoveanu Nicolae Specialist principal responsabil de predarea matematicii 208 2-74-97
Filimon Maria Specialist principal responsabil de învăţământul preşcolar 207 2-39-55
  Contabil Şef 205 2-20-94
Grinciuc Olesea Contabil şef adjunct 205 2-20-94
Eşanu Sergiu Contabil 205 2-20-94
Beschieru Cristina Diirector Centrul Raional de Asistență și Performanță Educațională CE 84-731
Caţer Livica Şef SAP CE 2-28-32 
Elena Grosu Director CRCC CE 3-25-42
Gulica Sergiu Director Centrul Educaţional CE 2-34-82
Lazăr Ion Director   Şcoala Sportivă Raională CE 2-34-00