.

Începând cu data de 18 decembrie 2017, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării Nr. 471 din 30 noiembrie 2017, procesul de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii, efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor  în învăţământul primar şi gimnazial va fi realizat de către Organele locale de specialitate în domeniul învăţământului din unitatea teritorial-administrativă. În acest context, relevăm că dosarele vor fi depuse la Direcția Educație Ungheni sau la instituţia de învăţământ în care persoana solicită continuarea studiilor.