.

A fost aprobat Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământ general și Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general. vezi aici