.

 

În perioada 5-15 decembrie 2017, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării desfășoară consultările publice cu privire la reformele din educație, în special debirocratizarea sistemului de raportare a informației în învățământul general și reevaluarea a curricula școlară. În total, 19 raioane și municipii sunt antrenate în această procedură. Centrele selectate sunt: Hâncești, Bălți, Strășeni și Chișinău.

 Astăzi, 7 decembrie, ministrul Monica Babuc a participat la dezbaterile organizate în incinta Liceului „Mihai Eminescu” din Strășeni. În discuții au fost antrenați atât reprezentații organelor locale de specialitate a direcțiilor de învățământ, cadrele didactice, cât și părinții și elevii din raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Nisporeni, Orhei, Strășeni și Ungheni.

Anterior, în data de 5 și 6 decembrie, au avut loc alte două ședințe de lucru: la Hâncești și, respectiv, în mun. Bălți. În cadrul acestor consultări publice, la care au participat cca 100 de persoane, reprezentanți ai comunităților educaționale din 12 raioane, participanții și-au exprimat acordul în raport cu proiectele de documente propuse. A fost salutată propunerea de a lichida sau de a schimba modalitatea de raportare a informației și au apreciat formatul de raportare propus.Totodată, participanții au salutat inițiativa cu privire la modificareaRegulamentului de atestare a cadrelor didactice și consideră propunerile cu privire la debirocratizarea Portofoliului de atestare a cadrelor didactice cu adevărat relevante și centrate pe necesitățile și așteptările profesorilor implicați în procesul de atestare. În viziunea unor participanți, a fost chiar enunțată doleanța de a păstra în continuare spre raportare anumite documente din lista celor propuse spre lichidare, de exemplu Baza de date la fiecare disciplină cu privire la potenţialul didactic.

 În cadrul ședințelor, a fost prezentat proiectul Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general și discutate mecanismele de unificare a cerințelor de elaborare a documentației școlare și revizuirea indicatorilor de monitorizare a sistemului educațional în vederea excluderii dublării de informație. Astfel, în conformitate cu proiectul  documentului elaborat, pentru cadrul didactic se propune pentru excludere totală 4 documente(23,52%), modificare – 2 (11,76%) și pentru schimbare a modalității de raportare - 5 (29,41%). Din numărul total de 17 documente, urmare a debirocratizării, se va realiza o decongestionare de 64,69%. Pentru cadru didactic diriginte la clasă, din numărul inițial de 21 documente, se propune spre excludere totală – 8 documente (38,09%), modificare – 2 (9,52%), schimbare a modalității de completare – 1 (4,76%), ceea ce va permite debirocratizarea procesul de raportare cu aproximativ 61,89%. Totodată, pentru managerii instituțiilor de învățământ, se propune optimizarea  procesului de raportare cu aproximativ 40%.

 Tot astăzi, oficialul a avut o discuție dinamică și constructivă cu elevii și părinții din raionul Strășeni, care i-au semnalat atât deficiențele, cât și aspectele pozitive ale sistemului educațional din Republica Moldova. Majoritatea participanților și-au exprimat dezideratul descongestionării normei didactice, prin reducerea numărului de ore obligatorii; revizuirea manualelor școlare, în special a celor pentru clasele liceale; modificarea sistemului de notare la unele discipline, prin introducerea calificativelor „admis/respins”; organizarea mai multor activități practice, îndeosebi în condiții de laborator; ș.a.

 Monica Babuc a dat asigurări că toate propunerile vor fi luate în considerare, întrucât debirocratizarea sistemului de raportare, precum și reevaluarea a curricula școlară reprezintă priorități ale ministerului.

 Ultima consultare publică a proiectelor de documente va avea loc la Chișinău, în data de 11 decembrie.