.

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului “Incluziunea digitală rurală”, ediţia 2017, organizat cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

Scopul proiectului este de a contribui la incluziunea digitală a şcolilor din zonele rurale prin dotarea acestora cu echipamentul necesar pentru desfăşurarea unui proces de studii mai calitativ. În cadrul proiectului, în bază de concurs, vor fi donate 20 de seturi de echipament performant, ce includ un proiector, un ecran şi un laptop. Fundaţia Orange Moldova în calitate de partener al proiectului îşi propune să asigure cu echipament şcolile din zonele rurale, cu scopul de a diminua excluziunea socială a copiilor din aceste zone.

Condiţii de participare: În cadrul proiectului pot să participe doar gimnaziile şi liceele plasate în zonele rurale (inclusiv suburbiile mun. Chișinău) şi, care numără cel puţin 250 de elevi.

Dosarul de participare va include următoarele acte (completate în limbile română sau rusă):

1) Formular de aplicare completat (formatul formularului nu se modifică);

2) Un document ce confirmă numărul de elevi în şcoală;

3) O notă informativă despre dotarea instituției cu echipament IT (anume laptopuri, proiectoare și ecrane);

4) O scrisoare de motivare, din partea directorului instituţiei, care să explice necesitatea unui astfel de echipament pentru şcoala în cauză, precum şi să specifice în ce activităţi şcolare acesta va fi folosit.Scrisoarea va fi semnată şi ştampilată de către directorul instituţiei şi va conţine minimum 500 cuvinte;

5) O listă de activităţi academice şi extracurriculare organizate pe parcursul anului de studii 2016- 2017, în formă de tabel, cu următoarele informaţii: data activității, denumirea activităţii, scurtă descriere. Nu sunt eligibile gimnaziile şi liceele plasate în centrele raionale, oraşe, municipii, cât şi în or. Chişinău!

Termenul limită de depunere a dosarului de participare este 9 octombrie 2017!

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, MD 2012, cu mențiunea Concurs “Incluziunea Digitală Rurală”.

Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) nu vor fi acceptate! Formularele de aplicare și informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare din adresa de mai sus, sau pe http://www.eac.md/ro/.

Coordonator de proiect – Nadejda Raicu, (022)221167, (022)221172, 060120078.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie.

Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

* În acest proiect, noțiunea de “incluziune” nu se referă la elevii cu CES, dar la includerea instituțiilor din zonele rurale în procesul de integrare a tehnologiilor informaționale moderne!

Formularul de participare îl găsiți atașat aici.