.

Pe data de 20 mai 2018 în raionul Ungheni s-a desfăşurat evenimentul, dedicat Zilei Sportivului şi a Mişcării Olimpice (temei: Hotărârea nr. 238 din 17 decembrie 2015 a Parlamentului Republicii Moldova).

Participanţii la sărbătoare: APL niv. I, II şi subdiviziunile sale,  sportivi şi amatori ai sportului, veterani din domeniu, peste 1500 persoane, au fost felicitați de catre conducerea municipiului şi raionului Ungheni: dna Ludmila GUZUN, preşedintele raionului Ungheni, dnul Alexandru AMBROS, primarul mun. Ungheni, dna Iulia PANCU, şef Direcţia Educaţie Ungheni. Au fost aplaudate prezentările  probelor sportive practicate în raion: karate-do, lupte libere, exerciţii de gimnastică şi acrobatică, dansuri sportive etc.  

În cadrul festivităţii s-au efectuat totalurile unui an sportiv, fiind premiaţi cei mai buni sportivi ai municipilului şi raionului Ungheni: atleţii - Cebotari Tudor, Romanovschi Dorin, Cernat Ecaterina, Bejenari Valentina, Paladi Ana-Maria, Ciobanu Doru; luptătorii – Ciocan Cosmin, Glodeanu Marius, Roşca Alexandru, Drobot Lucian, Drobot Laurenţiu, Gîncu Iurii, Păduraru Nichita, Ciugureanu Gavriil, Lupoi Igor, Andruşca Petru; jucătorii şah – Bujor Ion, Grubii Alexandra, Chirinciuc Victor, Budeanu Vlad; jucătorii tenis de masă – Ecaterina Toloacă; fotbaliştii – Streatan Andrei, Mihăilă Deonisie, Petrov Vlad, Timoşco Adrian, Corin Vlad, Său Anisia, Jitariuc Diana, Cojocaru Adelina, Arhirii Valeria, Enache Luminiţa, Lebădă Cristina; halterofilii – Costiuc Vasile, Sîtnicov Vladimir, Cersac Victor, Tetelea Dan etc.

Acţiunile şi manifestările sportive au fost variate: cursa Olimpică, dedicată Lunarului şi Zilei Miondiale Olimpice, baschet (b/f), volei (b/f), fotbal, tenis de masă, trânta naţională la berbec, cocoşi şi iepure, şah şi joc de dame, concursul “La start cu toată familia”, ridicarea greutăţilor, veloturism, tragerea otgonului. La finele fiecărui concurs învingătorilor li s-au înmânat prime băneşti şi diplome. Activitatea a fost o adevărată sărbătoare, dedicată sportivilor din raionul Ungheni.