.

 

La 15 februarie 2018, în incinta sălii de ședințe a Consiliului raional Ungheni, conform Planului complex de activitate al DE Ungheni, s-a desfășurat Şedinţa cu directorii instituţiilor de învățământ preuniversitar. Activitatea a fost condusă de către Iulia Pancu, șeful DE Ungheni.Managerilor li s-a propus spre discuție trei subiecte importante. Violeta Procopciuc, psiholog la SAP, a vorbit despre organizarea învățământului incluziv în raion, a relatat despre problemele depistate și a venit cu soluții concrete.    Galina Grițco,  șefa secției PEM a relatat despre rezultatele implementării proiectelor  din surse extrabugetare în instituțiile de învățământ din raion.Olga Popa, șef adjunct DE, a oferit informații utile cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului   Educației, Culturii și Cercetării nr. 634 din 28.12.2017, referitor la aprobarea   Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul   general și a Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului  didactic din instituțiile de învățământ general.