.

 

Astăzi, 8 decembrie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a desfășurat prima ședință cu șefii Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, cu scopul delegării unor atribuții procedurale.

 În cadrul ședinței de lucru, secretarul general de stat, Igor Șarov, a menționat necesitatea reformelor din educație, în special debirocratizarea și descentralizarea unor proceduri ale sistemului educațional, inclusiv eficientizarea încadrării/reîncadrării elevilor în sistemul educațional.

 Astfel, în scopul descentralizării pe principiul autonomiei administrației publice locale, eficientizării și optimizării procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru persoanele care nu dețin acte finale de studii (certificat/atestat/diplomă) și solicită continuarea studiilor în învățământul primar și gimnazial, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a delegat această competență Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (Direcțiilor raionale de învățământ).

Totodată, în cadrul ședinței au fost trasate activitățile ulterioare care urmează a fi desfășurate pentru a facilita activitatea delegată către Organele locale de specialitate în domeniul învățământului:

-  Direcția Cadrul național al calificărilor și Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație vor organiza instruirea persoanelor desemnate responsabile în cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului de recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate;

-  Va fi elaborat Ghidul cu privire la procesul de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuare studiilor în învățământul general.

 Ulterior, în acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmează să delege Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și atribuțiile de realizare a procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru persoanele care dețin acte finale de studii (certificat/atestat/diplomă) și solicită continuarea studiilor în învățământul liceal din țară.

 În semestrul I al anului 2018, ca urmare a elaborării și aprobării actelor normative, atribuțiile de realizare a procesului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din străinătate pentru persoanele care solicită continuarea studiilor în instituțiile de învățământ profesional de diferite nivele (profesional tehnic și superior) vor fi delegate instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară.

 Ședința a fost organizată de Direcția Cadrul național al calificărilor a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. La eveniment au participat 78 de persoane.