.

În data de 20.11.2017 în raionul Ungheni a sosit în vizită de lucru ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dna Monica Babuc. Vizita a fost întreprinsă în cadrul turneului demarat cu scopul consultării opiniei specialiștilor din domeniul educațional privind reforma curriculară. Dna ministru s-a întâlnit cu cadrele didactice ale LT „Gheorghe Asachi” din or. Ungheni, managerii instituțiilor de învățământ și angajați ai Direcțiilor Educație și Cultură din raion. 

În cadrul întâlnirilor efectuate s-au purtat discuții despre inițiativele MECC cu referire la reforma din sistemul educațional: schimbarea conținuturilor curriculare, care trebuie să fie axate pe necesitățile elevilor; calitatea manualelor și accesibilitatea acestora; formarea continuă a cadrelor didactice și achitarea acesteia din bugetul de stat;  modernizarea și optimizarea instituțiilor, incluziunea copiilor cu necesități educaționale speciale ș.a.

Cadrele didactice și managerii prezenți la întrevedere au avut posibilitatea să expună oficialului problemele cu care se confruntă în procesului educațional și să propună un șir de soluții în rezolvarea acestora.