.

 

Concursul republican „Cel mai bun elev inovator” este organizat anual de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Liceul Academiei de Științe a Moldovei.
Concursul se organizează în scopul sporirii interesului tinerilor pentru domeniul ştiinţific şi tehnic, valorizării elementelor de inovare şi inventică ale tinerilor autori, susţinerii, stimulării şi promovării realizărilor acestora. Concursul se organizează cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, echității, libertății de exprimare, competitivității. la următoarele categorii tematice:

1.      Agricultură şi Biotehnologii

2.      Ecologie 

3.      Mecanică

4.      Electro-mecanică

5.      Tehnologii informaționale

6.      Robotică

7.      Energie regenerabilă 

8.      Ştiinţe exacte

9.      Sănătate şi medicină

 10.  Creație

 

 

Circulara ME
REGULAMENTUL Concursului Republican ,,Cel mai bun elev inovator”, ediția X