Marți, 21.11.2017 în incinta  IP Gimnaziul „Gaudeamus” s. Petrești s-a desfășurat în conformitate cu Planul managerial al Direcției Educație Ungheni, seminarul raional al profesorilor de geografie. Subiectul seminarului „Dezvoltarea gândirii critice în baza analizei materialului grafic și cartografic”  a avut un impact pozitiv atât asupra elevilor cât și a profesorilor carea au participat. În cadrul seminarului s-a desfășurat o oră cu acces public în clasa a VII - a „A” cu subiectul „Poziția fizico-geografică a Eurasiei”  profesor dna Savciuc Lidia, grad didactic II. Elevii ghidații de dna profesoară au demonstrat competențe de analiză a materialului grafic și cartografic, iar spre final a fost testată gândirea critică în baza unei hărți contur. Atelierul de lucru cu același subiect a fost pregătit și moderat de către: dna Rîsîpanu Lilia, profesoară de geografie IP LT „V.Alecsandri” grad didactic II și dna Savciuc Lidia. În cadrul Atelierului de lucru profesorii au fost antrenați în diferite activități de dezvoltare a gândirii critice, la finele atelierului membrele clubului „Debate Club IDEA” condus de dna Nucă Ana, profesor de geografie IP LT „V.Alecsandri” grad didactic Superior, au demonstrat pe viu metoda de debate care dezvoltă competența de comunicare și gândirea critică. Administrația instituției a organizat o excursie în cadrul muzeului școlii. În holul instituției profesoara de geografie împreună cu elevii, au organizat o expoziția dedicată săptămânii geografiei.  În cadrul seminarului au participat 30 de profesori de geografie din raion.

Materialele seminarului - accesați aici.

 

Poze din cadrul seminarului - accesați aici.

Beschieru Vadim, specialist principal DE