Pe data de 16.08.2017 în cadrul IP LT „Mihai Eminescu” s-a desfășurat tradiționala întrunire metodică raională a profesorilor de geografie la care a participat 35 de cadre didactice. Agenda întrunirii:

1) Prioritățile Ministerului Educației;

2) Evaluarea activității comisiei metodice raionale pentru anul de studii 2016-2017;

3) Trasarea obiectivelor comisiei metodice raionale pentru anul de studii 2017-2018;

4) Reperele metodologice pentru organizarea procesului educațional la geografie pentru anul de studii 2017-2018;

5) Atelier de lucru: „Curriculum modernizat - practic și eficient”.

Reperele metodologice :  în limba română  si limba rusă.

 Prezentarea o puteți găsi aici: