.

Numele, prenumele

Funcţia

Nr. de birou

Telefon

(0236)

Pancu Iulia

Şef Direcţie

216

2-76-57
2-27-48
Popa Olga Şef adjunct  214 2-28-27
Cebotari Iulia Şef Serviciu Management şi Resurse Umane 217 2-69-17
Gajea Cristina Specialist superior SMRU/Economist-statist 203 2-29-71
Racoviță Olga Secretar dactilograf Anticameră 2-27-48
Raneţcaia Natalia Metodist, responsabil pe educaţie 210 2-07-13
Morari Lilia Preşedintele Consiliului Raional al Sindicatului, Educaţiei şi Ştiinţei 212 2-35-98
Moraru Cristina Contabila Consiliului Raional al Sindicatului, Educaţiei şi Ştiinţei 212 2-35-98
Frîniuc Sergiu Metodist, responsabil de educaţia fizică şi sport 215 2-46-01
Lazar Tatiana Specialist principal în problemele tineret şi sport 215 2-46-01
Pascaru Stepan Şef seviciul transport şcolar 204 2-37-82
Prepeliţă Corneliu Specialist principal, secția PEM 204 2-37-82
Griţco Galina Şef secţie Politici Educaţionale şi Management 206 2-39-56
Gavriliuc Violeta Specialist superior, secția  PEM, responsabil de învățământul primar 211 2-07-12
Litviniuc Tatiana Șef Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă  212 2-07-13 
Beschieru Vadim Metodist principal, responsabil de predarea biologiei,chimiei; 211 2-07-12
Poia Veronica Metodist, responsabil de asigurarea didactico-metodică 209 2-69-17
Zagoreanu Parascovia Metodist principal, responsabil de predarea limbii ruse.  206 2-39-56
Baraneţchi Boris Metodist superior responsabil TIC, predarea fizicii, informaticii 208 2-74-97
Braşoveanu Nicolae Metodist principal responsabil de predarea matematicii 208 2-74-97
Filimon Maria Metodist principal responsabil de învăţământul preşcolar 207 2-39-55
Brăguța Natalia Contabil Şef 205 2-20-94
Grinciuc Olesea Contabil şef adjunct 205 2-20-94
Eşanu Sergiu Contabil 205 2-20-94
Beschieru Cristina Director Centrul Raional de Asistență și Performanță Educațională  Centru Educațional 2-28-32
Caţer Livica Şef Centrul Raional de Asistență Psihopedagogică Centrul Educațional