.

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a organizat, în perioada 29 – 30 ianuarie 2020, sesiuni de instruire cu persoanele responsabile de organizarea examenelor naționale de absolvire, din cadrul Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și a instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic.

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție actele normative cu referire la organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire, sesiunea de examene 2020, reiterând procedurile de înscriere a candidaților la examenele de absolvire.

De asemenea, au fost discutate și procedurile de depunere a dosarelor pentru acordarea notei 10 (zece), din oficiu, la proba de examen limba străină din cadrul examenului național de bacalaureat, pentru candidații care dețin o diplomă/ un certificat cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice în limbă străină, în conformitate cu Ordinul nr.157/2015 (informația poate fi accesată aici) și procedurile de depunere a dosarelor candidaților care solicită acordarea condițiilor speciale de examinare, în conformitate cu Ordinul nr.156/2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Totodată, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare informează că persoanele care doresc să susțină examenul național de bacalaureat în regim de externat, pot depune, începând cu data de 10 ianuarie până la data de 15 februarie 2020, o cerere pe numele Ministrului Educației, Culturii și Cercetării. Informații utile, inclusiv modelul de cerere, pot fi găsite pe site-ul ANCE (www.aee.edu.md) la compartimentul BAC extern.