.

 

Pe 23.05.2018, în Sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, în conformitate cu Planul de activitate al DE, s-a desfășurat ultima consfătuire cu managerii școlari din anul de studii 2017-2018. Prezentă la ședință a fost și președinta raionului Ungheni, dna Ludmila Guzun. În debutul întrunirii membrii clubului de robotică din cadrul CRAPE Ungheni au prezentat un proiect de totalizare a activității din anul curent de studii. 
La consfătuire au fost puse în discuție următoarele subiecte:
1.Organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire.
2.Rezultatele testării candidaților în sesiunea de examene 2018.
3.Rezultatele testării naționale în clasa a IV-a.
4.Activitatea extrașcolară în anul de studii 2017-2018.
5.Organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2018.