.

 
Recent, în conformitate cu Planul managerial de activitate a Direcției Educație Ungheni, s-a desfășurat ședința Consiliului Consultativ. Specialiștii Direcției au prezentat note informative detaliate privind nivelul și calitatea dotării instituțiilor de educație timpurie și școlare cu tehnologii informaționale și comunicaționale, dezvoltarea competențelor digitale la cadrele didactice de la disciplinele școlare: Matematica, Chimia și Biologia, rezultatele monitorizării procesului incluziunii copiilor cu CES/PEI, a activității CREI, CDS în instituțiile de educație timpurie.
La ședință a participat vicepreședinta raionului, dna Tatiana Lazar, care a venit cu unele concluzii și propuneri.
Președinta Consiliului Consultativ, dna Iulia Pancu, a menționat abordarea subiectelor date, acestea fiind actuale și necesare, iar opiniile, propunerile membrilor Consiliului Consultativ – valoroase și utile.