.

Acțiunile întreprinse pentru pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului, organizarea și desfășurarea procesului de atestare, rezultatele admiterii în liceele din raion, implementarea proiectului ”Clasa Viitorului” în IP LT ”V. Alecsandri” au fost subiectele puse în discuție în cadrul ședinței organizate de către Direcția Educație cu managerii instituțiilor școlare, desfășurată astăzi, 22.10.2020.

La consfătuire au participat dna Lazăr Tatiana, vicepreședintele raionului și dna Struc Tatiana, șef Direcția Finanțe.

Ședința a fost condusă de dna Iulia Pancu. Șefa Direcției Educație a atras atenția conducătorilor la consolidarea și în continuare a măsurilor de protecție și securitate a elevilor în instituțiile care le conduc atât pe perioada desfășurării procesului de învățământ, cât și în timpul vacanței. De asemenea, s-au pus în discuție noile documente de politici educaționale: „Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte  în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”; „Repere metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021” și „Regulamentul de atestare al cadrelor didactice”. La final, dna Pancu a solicitat respectarea pevederilor legale și atitudine responsabilă în instituțiile, unde vor fi organizate secții de votare.