.

Pe data de 26.02.2020, în cadrul consfătuirii cu managerii școlari din instituțiile de învățământ din raion, desfășurată în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni, s-au pus în discuție următoarele subiecte:

 1. Nivelul de realizare a planului de dezvoltare a instituției: L.T. ”A. Pușkin”, gim. ”A. Tamazlîcaru” Grăseni, gim. ”V. Badiu” Măgurele.

2. Cu privire la implementarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă.

3. Cu privire la monitorizarea și asigurarea calității incluziunii copiilor cu CES în instituțiile de învățământ general.  
Ședința a fost prezidată de către dna Iulia Pancu, șefa Direcției Educație.
Prezentă la consfătuire a fost dna Lazar Tatiana, vicepreședintele raionului Ungheni.