Întruniri metodice

Vineri, 3 noiembrie 2017, în incinta LT ”M. Eminescu”, învățătorii claselor I-III din raionul Ungheni au participat

la trainingul ”Deschideri practice în implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar, clasele I – III”. 

Trainingul a fost organizat de către DE Ungheni, în conformitate cu Planului complex de activitate pentru anul de studii 2017-2018,

cu participarea formatorilor naționali Daniela State, Ana Vartic și Augustina Zbanca.

Învățătorii au lucrat în trei ateliere, fiecare atelier beneficiind de trei sesiuni de formare cu următoarea tematică:

I sesiune - Proiectarea didactica eșalonată din perspectiva ECD. Proiectarea de lungă durată din perspectiva ECD.

Proiectarea activităților de parteneriat cu părinții în scopul eficientizării metodologiei ECD.

Organizarea eficientă a programului în cadrul Școlii părinților.

II sesiune - Noțiunea de produs școlar. Tipuri de evaluare din perspectiva ECD:

evaluarea formativă în etape, evaluarea formativă punctuală, evaluarea sumativă orală.

III sesiune - Proiectarea de scurtă durată din perspectiva ECD. Proiectarea și realizarea evaluării interactive (non-instrumentală)

și a evaluării criteriale instrumentală (autoevaluarea, evaluarea reciprocă, evaluarea de către cadrul didactic).

Raționalizarea instrumentelor de monitorizare a performanțlelor elevilor.Scopul acestor ateliere a fost de a dezvolta

competențele cadrelor didactice de a proiecta și a realiza evaluarea criterială prin descriptori, în conformitate cu MECD.

 În cadrul trainingului, învățătorii au fost implicați în activități atât teoretice cât și practice,

au stabilit un dialog eficient și productiv,au beneficiat de suport didactic util. 

La sfârșit de activitate toți învățătorii au primit Certificate de participare la acest atelier.

 Este de apreciat contribuția echipei manageriale a LT ”M. Eminescu” în frunte cu directorul Petru Langa,

a directorului adunct Roza Ilica și a întreg colectivului de la treapta primară în buna organizare și desfășurare a atelierelor.

Materialele de la întrunire le găsiți aici: texte-reper, jetoane-meserii, tipuri de evaluare din perspectiva ECD

         

În conformitate cu planul managerial de activitate a Direcției Educație pentru anul de studii 2016-2017, pe data de 06-07.03.2017, în incinta Centrului Educațional Ungheni, a avut loc Atelierul de lucru cu învățătorii claselor a II-a și a III-a cu tema: ”Evaluarea competențelor în demersul didactic la Științe. Bune practici. Excursia ca formă de evaluare a competențelor.” Moderatorii activității,  Poia Eugenia, Conicov, Blîndu, învățătoare la Școala Primară ”Spiridon Vangheli” au demonstrat abilități de moderare, implicând participanții în diverse activități creative prin utilizarea metodelor interactive. La finele atelierului fiecare cadru didactic a primit certificat de participare.