.

 

Într-un ambient plăcut și ospitalier, oferit de gimnaziul Cornova,  pe data de 30 martie 2017 s-a desfășurat  seminarul raional cu tema ”Utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale moderne în managementul instituției școlare”. În cadrul seminarului direcția gimnaziului a prezentat eficiența utilizării tehnologiilor și resurselor educaționale moderne în managementul instituției, în procesul de învățământ și în cadrul activităților extrașcolare. Cu discursuri reprezentative au venit  Iulia Pancu, șef  DE și Galina Grițco, șef secție PEM. Seminarul a reunit  toți managerii școlari din raion și a avut menirea să contribuie la cresterea gradului de informare a acestora și la realizarea schimbului de bune practici.

În cadrul activității participanții la seminar au fost salutați de către primarul Cornovei, Ștefan Roșca, preotul satului Sergiu Mereacre de la Mitropolia Basarabiei, și patru personalități marcante, originare din s. Cornova -Vasile Șoimaru, politician, economist, coferențiar universitar, Dumitru Sclifos, președintele Asociației nevăzătorilor din R. Moldova, prozatorul Ion Iachim și omul de afaceri Nicolae Jantovan.

 În final elevii gimnaziului au prezentat activitatea extrașcolară ”Apei i-a fost dată puterea de a deveni SEVA vieții pe Pământ”.