Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/edu_ungheni/edu-ungheni.md/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/edu_ungheni/edu-ungheni.md/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/edu_ungheni/edu-ungheni.md/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149
Geografia - Direcţia Educație Ungheni

.

Geografie

  

Marți 27.11.2018 în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu subiectul „Dezvoltarea și formarea competenșelor specifice disciplinei geografie : interpretarea unor decumente geografice ( texte științifice, hărți, diagrame, imagini, fotografii ș.a.)”. La seminar au participat 35 profesori de geografie din instituțiile de învățământ preuniversitar din raionul Ungheni. În cadrul seminarului s-au realizat 2 lecții cu acces public susținute de dna Cebotari-Budeanu Mariana și dna Scutaru Nina. Demersul didactic în cadrul lecțiilor a fost axat majoritar în formarea competenței de interpretare a unor documente geografice. Competența specifică de interpretare a unor texte geografice este una esențială pentru treapta gimnazială cât și pentru treapta liceală. Seminarul teoretico-practic  a continuat cu un atelier de lucru cu același subiect moderat de către Beschieru Vadim, specialist principal și dna  Olesea Lupu, profesor de geografie Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. În cadrul atelierului de lucru au fost evidențiate etapele de bază de analiză a documentelor geografice, s-a punctat rolul esențial al analizei textelor geografice în formarea unei gândiri logice, critice  și creative la elevi.

Materialele seminarului: accesați aici.

            

  

Marți, 30.10.2018 în incinta Centrului Raional de Asistență și Performanță Educațională a avut loc întrunirea metodică raională a profesorilor de geografie cu subiectul „Tendințe și provocări ale timpului”. În cadrul întrunirii au participat 35 de cadre didactice din raion și au fost abordate următaorele subiecte:

1)„Atestarea - provocare pentru profesorii de geografie” - raportor dna Lupu Olesea, profesor de geografie grad didactic superior;

2) Modalitatea de desfășurare a alimpiadei de ecologie 2019 - raportor Beschieru Vadim, specialist principal Direcția Educație Ungheni;

3) Managementul temelor pentru acasă - raportor dna Dumitraș Maria, profesor de geografie grad didactic I.

Materiale: accesați aici

Beschieru Vadim, specilist principal

                            

Geografia clasa a VI - a „Apele de suprafață ale Africii”, profesor Cebotari-Budean Mariana, profesor de geografie LT „Gh. Asachi” - accesați aici.

Activitate extracurriculară, profesor Cebotari-Budean Maria, profesor de geografie LT „Gh. Asachi” - accesați aici.

        

Marți, 27.02.2018 în incinta Centrului Raional de Excelență Ungheni a acut loc seminarul raional al profesorilor de geografie din raionaul Ungheni  la care au participat 38 de cadre didactice. În cadrul seminarului sa desfășurat un atelier de lucru cu subiectul „Asigurarea  motivației în cadrul orelor de geografie prin diversificarea formelor de predare, învățare și evaluare”. Moderatorii atelierului de lucru dna Pucicov Galina și dna Scutaru Nina au propus diferite activități practice prin care putem motiva elevii să studieze geografia. Cadrele didactice au participat cu mare interes la toate activitățile propuse în cadrul atelierului de lucru.

Materialele atelierului de lucru - aici.

Poze din cadrul seminarului - aici.

Beschieru Vadim, specialist principal

                                        

 Marți, 21.11.2017 în incinta  IP Gimnaziul „Gaudeamus” s. Petrești s-a desfășurat în conformitate cu Planul managerial al Direcției Educație Ungheni, seminarul raional al profesorilor de geografie. Subiectul seminarului „Dezvoltarea gândirii critice în baza analizei materialului grafic și cartografic”  a avut un impact pozitiv atât asupra elevilor cât și a profesorilor carea au participat. În cadrul seminarului s-a desfășurat o oră cu acces public în clasa a VII - a „A” cu subiectul „Poziția fizico-geografică a Eurasiei”  profesor dna Savciuc Lidia, grad didactic II. Elevii ghidații de dna profesoară au demonstrat competențe de analiză a materialului grafic și cartografic, iar spre final a fost testată gândirea critică în baza unei hărți contur. Atelierul de lucru cu același subiect a fost pregătit și moderat de către: dna Rîsîpanu Lilia, profesoară de geografie IP LT „V.Alecsandri” grad didactic II și dna Savciuc Lidia. În cadrul Atelierului de lucru profesorii au fost antrenați în diferite activități de dezvoltare a gândirii critice, la finele atelierului membrele clubului „Debate Club IDEA” condus de dna Nucă Ana, profesor de geografie IP LT „V.Alecsandri” grad didactic Superior, au demonstrat pe viu metoda de debate care dezvoltă competența de comunicare și gândirea critică. Administrația instituției a organizat o excursie în cadrul muzeului școlii. În holul instituției profesoara de geografie împreună cu elevii, au organizat o expoziția dedicată săptămânii geografiei.  În cadrul seminarului au participat 30 de profesori de geografie din raion.

Materialele seminarului - accesați aici.

 

Poze din cadrul seminarului - accesați aici.

Beschieru Vadim, specialist principal DE