Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/edu_ungheni/edu-ungheni.md/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/edu_ungheni/edu-ungheni.md/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/edu_ungheni/edu-ungheni.md/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149
Fizica - Direcţia Educație Ungheni

.

Uncategorised

 

INFORMAȚII GENERALE:  AO „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), anunță lansarea, cu suportul Uniunii Europene, a concursului de granturi mici pentru a facilita accesul copiilor cu nevoi speciale (CCNS), de vârstă fragedă (0-7 ani), la serviciile comunitare de suport și educație în primii ani de viață.

Concursul este desfășurat cu suportul Uniunii Europene în cadrul proiectului „Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață”, implementat de PPFC în parteneriat cu organizațiile HealthProm și MellowParenting din Marea Britanie.

Obiectivul principal al concursului de granturi mici este de a asigura CCNS un start bun în viață şi totodată de a-i ajuta să obţină rezultate pozitive pe întreg parcursul vieţii lor.

Implementarea programului de granturi mici va contribui la atingerea Rezultatelor scontate ale  proiectului:

1)  Sporirea cooperării dintre Organizațiile societății civile și Autoritățile publice locale, având ca rezultat implementarea proiectelor comune în raioanele menționate;

2)  Sporirea capacităților și cunoștințelor Organizațiilor societății civile și Autorităților publice locale pentru promovarea accesului copiilor cu necesități speciale la serviciile comunitare de sprijin timpuriu și preșcolar, care va rezulta în crearea de noi servicii și programe implementate de acest gen, în raioanele beneficiare ale proiectului;

3)  Sporirea sprijinului oferit părinților și îngrijitorilor copiilor cu necesități speciale, pentru a reduce nivelul de izolare, îmbunătăți relațiile părinte-copil, crește gradul de conștientizare și de utilizare a serviciilor; și

4)  Crearea unor modele, testate, de servicii de sprijin comunitar în domeniul preșcolar și suport timpuriu pentru CCNS și dezvoltarea cunoștințelor necesare pentru lansarea și promovarea acestor modele la nivel național, pentru a spori angajamentul autorităților publice locale și naționale vizavi de noile servicii, modele și abordări.

 

I. CINE POATE APLICA LA CONCURSUL DE GRANTURI MICI?

La concursul de granturi mici, POT APLICA:

• Organizații / entități juridice non-profit și non-guvernamentale înregistrate în Republica Moldova, din raioanele Călărași, Nisporeni, Cahul, Fălești, Ungheni și Transnistria.

Important!!! Sunt încurajate propunerile de proiect depuse de organizațiile societății civile în colaborare cu autoritățile publice locale sau cu instituțiile publice.

II. NUMĂRUL DE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE DE UN APLICANT

• APLICANTUL poate depune un singur proiect pentru a obține un grant

 

III. DURATA PROIECTELOR

IV. Durata inițială planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate fi mai mică de 6 luni și nu poate depăși durata de 8 luni.

Granturile mici vor putea fi implementate doar în perioada: 02.01.2018 - 31.08.2018.

Orice finanțare în cadrul Programului se face numai după data la care se încheie contractul de grant între partea contractantă (AO „Parteneriate pentru fiecare copil”) și beneficiarul grantului mic.

V.  ACOPERIREA GEOGRAFICĂ

Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în raioanele Călărași, Nisporeni, Cahul, Fălești, Ungheni, și Transnistria.

VI. TIPURI DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE PENTRU CONCURSUL DE GRANT

 (a) activități care se axează pe dezvoltarea și implementarea unor noi programe și/sau servicii axate pe intervenție timpurie si necesitățile CCNS și/sau a părinților acestora;

(b) activități care vor spori capacitățile părinților în promovarea inițiativelor locale de mobilizare a comunității, familiilor și a altor actori la nivel de comunitate în soluționarea problemelor copiilor CCNS;

Activitățile din cadrul proiectelor pot viza și include mai multe tipuri de activități propuse.

VII. MĂRIMEA GRANTURILOR MICI. Suma totală disponibilă în cadrul programului de granturi mici din sursele financiare ale Uniunii Europene este de 30 000 EUR.

• Suma minimă pentru un grant este de: 2 000 EUR

• Suma maximă pentru un grant este de: 5 000 EUR

COSTURI ELIGIBILE ÎN CADRUL CONCURSULUI DE GRANTURI: costuri pentru remunerarea echipei de implementare a proiectului, consultanți/experți; costuri pentru chirie local, alimentație participanți, pauze de cafea în cazul activităților de instruire și informare, cheltuieli de transport, consumabile, cheltuieli pentru editarea unor materiale informaționale etc.

COSTURI CARE NU SUNT ELIGIBILE ÎN CADRUL CONCURSULUI DE GRANTURI: procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, unelte, costuri bilete participare la activități culturale, datorii și cheltuieli aferente serviciului (dobândă); pierderi sau potențiale datorii; costuri declarate de beneficiar și finanțate de un alt program de acțiune din sursele financiare ale Uniunii Europene (inclusiv prin intermediul unui grant); achiziționarea unor terenuri sau clădiri; pierderi de schimb valutar; credit către părți terțe; costuri salariale funcționarilor publici în cadrul instituțiilor de stat.

VIII. ELABORAREA PROPUNERILOR: Propunerile de proiect se vor elabora în limba română sau rusă, folosind formatul paginii A4, caracterul scrisului Arial 10, cu margini de 2 cm, un singur spațiu. Vor fi completate toate compartimentele Formularului de aplicare pentru grant. Bugetul proiectului se va completa în format Excel, utilizând formatul Formularul de BUGET.

IX.  PROCEDURA DE APLICARE: Formularele de aplicare completate (Formular de aplicare pentru grant, Formular Buget) însoțite de documentele suplimentare (Copia certificatului de înregistrare a fiecărei organizații aplicante și Declarația de parteneriat în cazul în care proiectul este depus din partea mai multor organizații). Vor fi transmise într-un plic sigilat la: Oficiul AO „Parteneriate pentru fiecare copil” care se află la următoarea adresă: Chișinău, strada M.Kogalniceanu 75, of.3,7 MD 2009. Documentele originale vor fi expediate într-un singur exemplar. Versiunea electronica a documentelor vor fi transmise la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limită de depunere a formularelor completate este: 10 Decembrie 2017, ora 18.00. Formularele de aplicare pentru grant expediate după termenul limită nu vor fi examinate. Formularele completate de mână sau expediate prin fax vor fi respinse.

Sesiuni de informare privind concursul de granturi vor fi organizate în Călărași, Nisporeni, Cahul, Fălești și Ungheni.

1.    Luni, 13 noiembrie 2017 – Fălești, ora 10.30, Centrul de asistență specializată și formare continuă “Casa Sperantei” str. Ştefan cel Mare 38, tel.: 0/259/25886,

2.    Marți, 14 noiembrie 2017 – Ungheni, ora 10.30, Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei, or. Ungheni str. Vasile Alecsandri 4/a, tel.: 0236 2 62 01, Sala de ședință.

3.    Miercuri, 15 noiembrie 2017 – Călărași, ora 10.00, Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei, str. str. Mihai Eminescu 19, tel.: 244-2-03-48.

4.    Joi, 16 noiembrie 2017 – Nisporeni, ora 10.00, Consiliu raional/ Direcția generală, Învășămînt, Tineret și Sport, Centrul metodic, et.3.

5.    Miercuri, 22 noiembrie 2017 – Cahul, ora. 10.00, Școala primară “A.Donici”, str. Şciusev 20.

 

Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de completare a formularelor, întrebări de clarificare etc. puteți să contactați responsabilii din cadrul proiectului:  022 23 86 69.

Formular buget granturi mici_var.rus  Formular buget granturi mici_var.ro Formular de aplicare_ru Formular de aplicare_ro

 

Într-un ambient plăcut și ospitalier, oferit de gimnaziul Cornova,  pe data de 30 martie 2017 s-a desfășurat  seminarul raional cu tema ”Utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale moderne în managementul instituției școlare”. În cadrul seminarului direcția gimnaziului a prezentat eficiența utilizării tehnologiilor și resurselor educaționale moderne în managementul instituției, în procesul de învățământ și în cadrul activităților extrașcolare. Cu discursuri reprezentative au venit  Iulia Pancu, șef  DE și Galina Grițco, șef secție PEM. Seminarul a reunit  toți managerii școlari din raion și a avut menirea să contribuie la cresterea gradului de informare a acestora și la realizarea schimbului de bune practici.

În cadrul activității participanții la seminar au fost salutați de către primarul Cornovei, Ștefan Roșca, preotul satului Sergiu Mereacre de la Mitropolia Basarabiei, și patru personalități marcante, originare din s. Cornova -Vasile Șoimaru, politician, economist, coferențiar universitar, Dumitru Sclifos, președintele Asociației nevăzătorilor din R. Moldova, prozatorul Ion Iachim și omul de afaceri Nicolae Jantovan.

 În final elevii gimnaziului au prezentat activitatea extrașcolară ”Apei i-a fost dată puterea de a deveni SEVA vieții pe Pământ”.

           

Cu ajutorul formularului de mai jos, fiecare persoană poate adresa Direcţiei Educaţie Ungheni întrebări, petiții, sesizări, reclamații. Acestea ajung la registratura instituției unde primesc un număr de înregistrare și sunt distribuite în funcție de obiectul lor, compartimentului de specialitate. Răspunsurile sunt comunicate tot în format electronic pe adresa de e-mail de pe care a fost transmisă solicitarea. Persoanele care doresc să primească răspunsul în scris trebuie să ne comunice această opțiune, precum și adresa de corespondență.