În incinta Instituției Publice Liceul Teoretic Sculeni pe data de 07.11.2018 s-a desfășurat întrunirea metodică a profesorilor de biologie din sectorul comasat Ungheni-Cetireni-Sculeni cu subiectul „Formarea competențelor practice și orientarea profesională în cadrul orelor de biologie”. La întrunire au participat 15 profesori care au asistat la 2 lecții publice, în clasa a VIII -a cu subiectul „Regnul ciuperci” - profesor Fortună Larisa, grad didactic II și în clasa a XI - a cu subiectul „Recepția senzorială. Lecție de generalizare” - profesor Ciuvaga Iulia, grad didactic II. În cadrul lecțiilor profesorii au ghidat elevii în scopul formării abilităților și deprinderilor practice care într-un final formează competențe practice. Elevii au fost implicați în diferite activități didactice în vederea determinării și orientării profesionale ulterioare. Întrunirea metodică a continuat cu un atelier de lucru cu subiectul „Managementul temelor pentru acasă”, moderator dna Franchevici Ludminla, grad didactic I (Gimnaziul „Gaudeamus” s. Petrești) care a realizat o sinteză din punct de vedere a unui profesor de biologie, cât și a unui director-adjunct. Profesorii au fost implicați în activități care au scos în evidență importanța formulării corecte a temelor pentru acasă - cantitativ și calitativ.

Materialele seminarului: aici