Pe data de 8.05.2018 în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Ion Creangă” s-a desfășurat seminarul teoretico-practic pentru profesorii de biologie cu subiectul „Realizarea lucrărilor practice și de laborator la biologie”. La seminar au participat 34 de cadre didactice din raion. Moderatorii seminarului au realizat ore publice, un atelier de lucru și o masă rotundă. Orele publice au fost realizate de dl Grigore Vasile, profesor de biologie grad didactic superior și dl Beschieru Vadim, profesor de biologie grad didactic II. În clasa a XI - a profil real ,,Realizarea experimentelor calitative pentru unele substanțe organice: hidrați de carbon, lipide, proteine”, dl Grigore V. a demonstrat împreună cu elevii prezența substanțelor organice în diferite fructe, legume, semințe și produse alimentare. S-a pus accent de asemenea pe importanța cunoașterii funcțiilor substanțelor organice pentru organismul uman. În clasa a X -a profil real, dl Beschieru V. a desfășurat o activitate practică cu subiectul „Alcătuirea externă și internă a artropodelor, pe exemplul racului de râu”, elevii au realizat disecția racului de râu în scopul studierii structurilor interne, au analizat fiziologia artropodelor pe baza exemplarelor vii de rac de râu. A doua parte a seminarului a continuat cu un atelier de lucru cu subiectul: „Realizarea lucrărilor practice și de laborator la biologie la treapta liceală și gimnazială” moderat de către dna Cebotari Viorica, profesor de biologie, grad didactic II și dl Beschieru Vadim. În cadrul atelierului de lucru profesorii au fost antrenați în mai multe lucrări de laborator și practice. În cadrul seminarului a fost pusă în discuție și modalitatea de gestionare și păstrare a materialelor din cabinetul / laboratorul de biologie, unde au fost aduse exemple concrete de clasificare și amenajare a meterialelor.

Materialele seminarului: aici.