.

Biologia

Marți, 15 august 2017 în cadrul IP LT„M.Eminescu” a avut loc întrunirea metodică raională a profesorilor de biologie. Pentru mai multe detalii sunt anexate materialele utilizate în cadrul întrunirii.

Reperele metodologice: aici.

Prezentarea: aici.

  

În incinta Instituției Publice Liceul Teoretic Sculeni pe data de 07.11.2018 s-a desfășurat întrunirea metodică a profesorilor de biologie din sectorul comasat Ungheni-Cetireni-Sculeni cu subiectul „Formarea competențelor practice și orientarea profesională în cadrul orelor de biologie”. La întrunire au participat 15 profesori care au asistat la 2 lecții publice, în clasa a VIII -a cu subiectul „Regnul ciuperci” - profesor Fortună Larisa, grad didactic II și în clasa a XI - a cu subiectul „Recepția senzorială. Lecție de generalizare” - profesor Ciuvaga Iulia, grad didactic II. În cadrul lecțiilor profesorii au ghidat elevii în scopul formării abilităților și deprinderilor practice care într-un final formează competențe practice. Elevii au fost implicați în diferite activități didactice în vederea determinării și orientării profesionale ulterioare. Întrunirea metodică a continuat cu un atelier de lucru cu subiectul „Managementul temelor pentru acasă”, moderator dna Franchevici Ludminla, grad didactic I (Gimnaziul „Gaudeamus” s. Petrești) care a realizat o sinteză din punct de vedere a unui profesor de biologie, cât și a unui director-adjunct. Profesorii au fost implicați în activități care au scos în evidență importanța formulării corecte a temelor pentru acasă - cantitativ și calitativ.

Materialele seminarului: aici

    

Miercuri,data de 17.01.2018 în cadrul Centrului Raional de Excelență Ungheni s-a desfășurat un seminar teoretico-practic pentru profesorii de biologie la care au participat 32 de cadre didactice. În cadrul seminarului s-a realizat un atelier de lucru cu tema „Centrarea instruirii pe cel ce învață prin intermediul TIC”. Formatorii (Arcan Victoria, Beschieru Vadim) au format competențe și abilități de lucru profesorilor de biologie în domeniul TIC. Cadrele didactice au fost instruite pentru a utiliza resursele și aplicațiile disponibile pentru a crește motivația și rezultatele la  disciplina biologie. Cadrele didactice au utilizat secvențe de lecție din aplicația AeL, și Kahoot. Spre finalul seminarului au fost prezentate un set de aplicații ca sunt bazate pe realitatea augumentată (Anatomy 4D, AR3D Science, Animal 4D+, Aurasma etc.) care pot fi implementate cu succes în cadrul orelor de biologie.

Materialele seminarului: aici.

Poze: aici

Beschieru Vadim, specialist principal

  

Pe data de 8.05.2018 în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Ion Creangă” s-a desfășurat seminarul teoretico-practic pentru profesorii de biologie cu subiectul „Realizarea lucrărilor practice și de laborator la biologie”. La seminar au participat 34 de cadre didactice din raion. Moderatorii seminarului au realizat ore publice, un atelier de lucru și o masă rotundă. Orele publice au fost realizate de dl Grigore Vasile, profesor de biologie grad didactic superior și dl Beschieru Vadim, profesor de biologie grad didactic II. În clasa a XI - a profil real ,,Realizarea experimentelor calitative pentru unele substanțe organice: hidrați de carbon, lipide, proteine”, dl Grigore V. a demonstrat împreună cu elevii prezența substanțelor organice în diferite fructe, legume, semințe și produse alimentare. S-a pus accent de asemenea pe importanța cunoașterii funcțiilor substanțelor organice pentru organismul uman. În clasa a X -a profil real, dl Beschieru V. a desfășurat o activitate practică cu subiectul „Alcătuirea externă și internă a artropodelor, pe exemplul racului de râu”, elevii au realizat disecția racului de râu în scopul studierii structurilor interne, au analizat fiziologia artropodelor pe baza exemplarelor vii de rac de râu. A doua parte a seminarului a continuat cu un atelier de lucru cu subiectul: „Realizarea lucrărilor practice și de laborator la biologie la treapta liceală și gimnazială” moderat de către dna Cebotari Viorica, profesor de biologie, grad didactic II și dl Beschieru Vadim. În cadrul atelierului de lucru profesorii au fost antrenați în mai multe lucrări de laborator și practice. În cadrul seminarului a fost pusă în discuție și modalitatea de gestionare și păstrare a materialelor din cabinetul / laboratorul de biologie, unde au fost aduse exemple concrete de clasificare și amenajare a meterialelor.

Materialele seminarului: aici.

   

   

Întrunirea metodică de sector a profesorilor de biologie „Metode și tehnici de lucru asupra textului de biologie” s-a desfășurat în incinta gimnaziului Zagarancea. În cadrul întrunirii s-a desfășurat o oră publică în clasa a VIII -a cu subiectul „Sistemul muscular” și un atelier de lucru „Metodica rezolvării problemelor de genetică în clasa a IX-a”, formatori Spînu Maria și  Beschieru Vadim.