.

Educația timpurie

 

Pe data de 09.03.2017, în incinta creșei-grădiniță ”Andrieș”, a avut loc ședința cu managerii instituțiilor preșcolare cu următoarea ordine de zi:

 Planul de activitate al Ministerului Educaţiei pe dimensiunea Educaţie  Timpurie - prezentare.             

 Planul naţional de imlementare graduală a normelor sanitare în IET- atelier privind modalitatea de  elaborare.

 Organizarea activităţilor cu copiii şi părinţii privind asigurarea securităţii copiilor în instituţiile de educaţie timpurie- în colaborare cu REPEMOL.

 Cu privire la organizarea Lunarului Educaţiei Timpurii .                   

 Chestiuni curente